Płatna praktyka – SKANSKA

Marzec 27th, 2013 Komentarze wyłączone

SKANSKA to wiodąca, światowa firma budowlana i deweloperska. Wykonujemy obiekty kubaturowe, drowe, mostowe, hydroinżynieryjne i kolejowe. Zajmujemy się działalnością deweloperską na rynku powierzchni biurowych jak i mieszkaniowych, realizujemy projekty z zakresu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Zajmujemy 1. miejsce w rankingach: ‘Firma dla Inżyniera’ oraz ‘Idealny Pracodawca’ wśród studentów i profesjonalistów. Jesteśmy najcenniejszą firmą budowlaną według Rzeczpospolitej oraz najbardziej zyskownym przedstawicielem branży według Polityki.

Firma SKANSKA poszukuje osób na stanowisko Praktykanta/Praktykantki w Warszawie.

Więcej informacji: http://razem.waw.pl/Ogloszenie_PPL_Finanse.pdf

Kategorie:Bez kategorii Tagi:

UNILEVER

Marzec 13th, 2013 Komentarze wyłączone

Unilever to globalna firma z branży FMCG. Misją firmy jest zaspokajanie codziennych potrzeb związanych z odżywianiem, higieną osobistą poprzez marki, które pomagają ludziom czuć się i wyglądać dobrze, a także pełniej korzystać z życia. Do jej marek należą m.in. Algida, Knorr, Helmanss, Lipton, Saga, Rama, Dove, Rexona, Toni&Guy, Axe, Timotei, Domestos, Cif, Signal
Dla wszystkich, którzy chcieliby brać udział w tworzeniu tych brandów Unilever oferuje Program Praktyk Letnich oraz Unilever Future Leaders Programme.

Więcej informacji na stronie:

http://www.unilever.pl/careers/
http://www.facebook.com/UnileverCareersPoland


 

Kategorie:Bez kategorii Tagi:

Stypendium Rektora – kryteria 2013/2014

Listopad 6th, 2012 Komentarze wyłączone

Opracowaliśmy kryteria przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2013/2014. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z nimi.  Zakładają one, że średnia nie będzie kryterium obowiązkowym, za wyjątkiem uwzględnienia średniej 4,0 jako warunku umożliwiającego składanie wniosku. 2 z 4 kryteriów (średnia, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia sportowe, osiągnięcia artystyczne), najbardziej korzystne dla studentów, będą liczone i sumowane. Stypendium będzie dostępne dla 5% najlepszych studentów, listy rankingowe będą zaś zawierać 10% najlepszych studentów, ze względu na możliwość bezpłatnego studiowania drugiego kierunku. Osiągnięcia sportowe będą oceniane w oparciu o zamknięta tabelę, zaś osiągnięcia artystyczne przez ogólnouniwersytecką komisję. Kryteria naukowe będą punktowane przez komisje oceniające, składające się z pracowników jednostki lub wydziału (opcjonalnie do wyboru).

 

Kryteria:

OSIĄGNIĘCIA  NAUKOWE

 • publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym lub publikacje naukowe w formie książki (autorstwo/współautorstwo/artykuł w książce)
 • wystąpienia na konferencjach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym
 • osiągnięcia w konkursach o zasięgu co najmniej krajowym
 • inne wybitne osiągnięcia naukowe
 • nie będą brane pod uwagę działania czysto organizatorskie tj. uczestnictwo w pracach kół naukowych

OSIĄGNIĘCIA  ARTYSTYCZNE

 • osiągnięcia w konkursach o zasięgu co najmniej krajowym
 • wybitne dzieła artystyczne, w tym plastyczne, muzyczne, teatralne
 • udział w projektach artystycznych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innymi ośrodkiem akademickim lub kulturalnym
 • inne wybitne osiągnięcia artystyczne
 • nie brane pod uwagę zaangażowanie w teatr akademicki/chór/ zespół pieśni i tańca itp.

OSIĄGNIĘCIA  SPORTOWE

 • Udział w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata, wymienionych zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych
 • Zajęcie co najmniej siódmego miejsca w mistrzostwach Europy, akademickich mistrzostwach świata, akademickich mistrzostwach Europy, uniwersjadzie, wymienionych zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych

 

Kategorie:Bez kategorii Tagi:

Spotkanie informacyjne nt praktyk zagranicznych

Październik 25th, 2012 Komentarze wyłączone

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące praktyk zagranicznych, które odbędzie się w ten czwartek, 25 października o godzinie 18:00 w sali 200 (Budynek Samorządu Studentów, II piętro).

W programie prezentacja na temat praktyk zagranicznych Erasmus i AIESEC. Później czas na dyskusję oraz na Wasze pytania.

Spotkanie to jest pierwszym z cyklu spotkań informacyjnych nt wymian i praktyk zagranicznych.

 

Harmonogram:

Praktyki Erasmus/AIESEC – 25 października ( Kampus Główny) sala 200

Fundusz Wyszehradzki – 8 listopada ( Kampus Szturmowa, WLS)

Stypendia rządowe – 15 listopada 2012 ( Kampus Ochota)

Umowy bilateralne – 22 listopada ( Kampus Główny) sala 200

Kategorie:Bez kategorii Tagi:

Informacja dotycząca stypendium rektora UW

Sierpień 30th, 2012 Komentarze wyłączone

Kończący się rok akademicki przyniósł zmiany w systemie stypendialnym, jednak w dalszym ciągu czekają nas prace, które w pełni dostosują Uniwersytet Warszawski do możliwości wynikających z ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

W związku z planowanymi zmianami dotyczącymi przyznawania stypendium rektora, pragniemy poinformować o ustaleniach na nadchodzący rok akademicki 2012/2013 oraz o wdrażaniu zmian, które wejdą w życie w roku akademickim 2013/2014.

Władze Uniwersytetu Warszawskiego w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studentów, zdecydowały o utrzymaniu  w nadchodzącym roku akademickim 2012/2013 dotychczasowych kryteriów przyznawania stypendium rektora, czyli wysokości średniej ocen oraz osiągnięć sportowych.

Decyzja taka wynika z przekonania, że zmiany mogą być wprowadzone wyłącznie w sytuacji, w której można zagwarantować sprawne przeprowadzenie procesu przyznawania stypendiów w zmienionej wersji oraz w sytuacji pełnej świadomości studentów o nowych kryteriach. Z tego powodu zmiany w tym zakresie zostaną wdrożone od roku akademickiego 2013/2014.

W stosunku do roku ubiegłego zmianie ulegnie zasada podziału stypendiów na kierunku studiów. W roku akademickim 2012/2013 porównywane będą wyniki studentów z tego samego roku studiów, a nie ze wszystkich lat łącznie. Odstępstwo od tej zasady jest możliwe na wniosek zarządu samorządu studentów jednostki UW.

W celu sprawnego przeprowadzenia procedury przyznawania stypendiów socjalnych i stypendiów rektora obligatoryjne będzie również zasiadanie w każdej komisji stypendialnej pracownika administracyjnego, który posiada dostęp do systemu USOS.

Informujemy jednocześnie, że nowe kryteria przyznawania stypendium rektora (uwzględniające średnią ocen, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe), które będą obowiązywać od roku akademickiego 2013/2014, zostaną opublikowane do końca września br. Natomiast pełna procedura, uwzględniająca funkcjonowanie nowego systemu informatycznego do końca października br.

Prorektor ds. Studenckich
Uniwersytetu Warszawskiego

            prof. dr hab. Marta Kicińska-Habior

Przewodniczący
Zarządu Samorządu Studentów
Uniwersytetu Warszawskiego

                               Piotr Müller

Kategorie:Bez kategorii Tagi:

OBÓZ ZEROWY WNE UW – SULEJÓW 2012

Lipiec 22nd, 2012 Komentarze wyłączone
Zapraszamy serdecznie na obóz zerowy Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego!

GDZIE: Ośrodek Dresso w Sulejowie, 14 km od Piotrkowa Trybunalskiego
http://www.dresso.pl/

KIEDY: 18-24 września

CENA: 450 zł

Obóz Zerowy WNE UW Sulejów 2012 to doskonała okazja na fantastyczną zabawę i niezapomniane wspomnienia. Poza trwającą cały czas integracją przewidziane są między innymi:

- liczne warsztaty i szkolenia
- spotkanie z kadrą naukową WNE UW
- zawody sportowe
- legendarne sulejowskie podchody
- ogniska, grille
- imprezy taneczne, karaoke
- konkursy z nagrodami

A także wiele innych owianych tajemnicą atrakcji, o których możecie się przekonać wybierając się do Sulejowa. A to wszystko w doskonałej atmosferze ;)

Więcej szczegółówhttp://www.razem.waw.pl/oboz/

Kontakthttp://www.razem.waw.pl/forum lub mail sulejow2012@gmail.com

Znajdź nas na FBhttps://www.facebook.com/events/475517552477342/

 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału, zapisy już od 13 lipca na stronie obozu!

Samorząd Studentów WNE UW

Kategorie:Bez kategorii Tagi:

Ogłoszenie komisji stypendialnej – bardzo ważne!

Czerwiec 21st, 2012 Komentarze wyłączone

18 czerwca 2012 r. wejdzie w życie nowy Regulamin Domów Studenta UW.

Zgodnie z nowymi zasadami wszyscy studenci, którzy chcą ubiegać się o miejsce w Domu Studenta zobowiązani są wygenerować wniosek z USOSweb Kampusu Centralnego (http://www.usosweb.dak.uw.edu.pl) i po zatwierdzeniu wydrukowaną i podpisaną wersję złożyć w Komisji Stypendialnej jednostki.

 

Wnioski w USOSweb można generować od 18 czerwca 2012 r., od godz. 21.00. Tura wnioskowania zakończy się 30 czerwca 2012 o 23.59. Do tego dnia wniosek musi zostać złożony w Komisji Stypendialnej albo wysłany Pocztą Polską (liczy się data stempla).

 

Oto garść praktycznych uwag:

 • Wnioski złożone na starych formularzach są NIEWAŻNE i nie będą mogły zostać rozpatrzone. Jeśli złożyłeś taki wniosek – skontaktuj się z Komisją w celu odzyskania dokumentacji i złóż wniosek prawidłowo – przez USOSweb.
 • Wniosek złożony wyłącznie w USOSweb jest niewystarczający – po zatwierdzeniu należy go wydrukować, podpisać i złożyć wraz z załącznikami do Sekretariatu/Komisji Stypendialnej jednostki.
 • Warunkiem złożenia Wniosku o miejsce w Domu Studenta jest wypełnienie nowego Oświadczenia o dochodach. Dopiero po złożeniu Oświadczenia możliwe będzie wygenerowanie wniosku. Oświadczenie wypełnia się na podstawie dokumentów za rok 2011, wydanych po 15 maja 2012 r.
 • Jeśli adres zamieszkania, który wyświetla się podczas składania wniosku jest nieprawidłowy należy go zmienić w Dziekanacie/Sekretariacie jednostki. Po dokonaniu zmiany złożenie wniosku z prawidłowymi danymi będzie możliwe dopiero kolejnego dnia.
 • Odległość między miejscem zamieszkania a uczelnią należy obliczyć, jako adres docelowy podając: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa.
 • Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie odległości, czyli wydruk z ogólnodostępnego, internetowego serwisu map. Na wydruku powinna znajdować się mapa i ilość kilometrów.
 • Lista dokumentów, potrzebnych do weryfikacji sytuacji materialnej studenta drukuje się na Oświadczeniu o dochodach jako załączniki.
 • Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o świadczeniach rodzinnych ustala się na podstawie zaświadczenia z ZUS.
 • Wnioski zostaną rozpatrzone do dn. 15 lipca. W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji na piśmie można złożyć pisemne odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów.

 

W razie pytań – napisz: ks.wne.uw@gmail.com

 


Kategorie:Bez kategorii Tagi:

Student CAMP – Bułgaria

Czerwiec 18th, 2012 Komentarze wyłączone

Zapraszamy Ciebie na Student CAMP

Wyjazd integracyjny studentów Wydziału Ekonomicznego UW

 • 7 dni imprez, koncertów i warsztatów
  (znane gwiazdy polskiej i bułgarskiej sceny muzycznej)
  → już wkrótce zdradzimy szczegóły
 • Najlepsi DJ-e, imprezy tematyczne na plaży, karaoke…
 • Możliwość zwiedzenia Budapesztu z przewodnikiem
 • Warsztaty (taneczne, barmańskie, fotograficzne, dziennikarskie, graffiti i wiele innych)
 • Imprezy, zawody i gry na plaży, konkursy z nagrodami
 • Zakwaterowanie w pokojach 2-3 os. w hotelach***
 • Dojazd autokarem lub samolotem z opcją ALL INCLUSIVE
 • Termin: 20 wrzesień – 29 wrzesień 2012 r.

 

 

Dla studentów Wydziału Ekonomicznego UW kod promocyjny dający 50 PLN zniżki na wyjazd: UWWNESCB

 

 

CENA:  od 699 PLN* (opcja autokar)

CENA: od 1540 PLN* (opcja samolot)

Szczegóły i zapisy:

http://StudentCAMP.pl/lato

 

Wydarzenie na FB:

https://www.facebook.com/events/391180367573584/

 

*Cena dla studenta uczelni partnerskiej, który podczas rezerwacji wpisze kod zniżkowy swojej uczelni. Kod zniżkowy obowiązuje tylko na wyjazd Student Camp Bułgaria

 

 

Kategorie:Bez kategorii Tagi:

„Lider czy statysta? Europa w wielobiegunowym świecie. Perspektywa biznesu”.

Czerwiec 14th, 2012 Komentarze wyłączone

Drodzy Studenci!

Zespół EFNI oraz Forum Młodych PKPP Lewiatan prezentują:

KONKURS na esej dotyczący wybranego z zagadnień tegorocznej sesji Europejskiego Forum Nowych Idei pt. „Lider czy statysta? Europa w wielobiegunowym świecie. Perspektywa biznesu”.

 

Do wygrania:

* Zaproszenie na konferencję EFNI 2012

* Pokrycie kosztów Twojego wyjazdu przez organizatora

* Publikacja Twojej pracy na stronie internetowej wydarzenia

 

Szczegółowe informacje o projekcie odnajdziecie na stronie internetowej http://efni.pl/

 

Zapraszamy do udziału!

Kategorie:Bez kategorii Tagi:

Konferencja UNICA

Maj 27th, 2012 Komentarze wyłączone

 

 

 

 

Biuro Współpracy z Zagranicą zaprasza studentów UW do wzięcia udziału w kwalifikacji na siódmą studencką konferencję organizowaną przez Sieć Europejskich Uniwersytetów Stołecznych UNICA w Oslo w dniach 10- 13 października 2012 r.

Celem konferencji będzie konfrontacja studentów z ideą Idealnego Europejskiego Uniwersytetu – jego rolą i odpowiedzialnością w dobie współczesnych zmian.

Zasady kwalifikacji i formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony:

http://wyslijto.pl/plik/xwot80e4jp
Termin składania dokumentów upływa 31 maja 2012 r.

Kategorie:erasmus, naukowe Tagi: